Agata Tyszkiewicz | Zuzanna Połanecka| Jolanta Łuczkowska


 • Ponad 20 lat aktywnej pracy i zaangażowania w Polsce i za granicą jako konsultant międzynarodowych programów
 • Członek wielu organizacji pozarządowych i partner wspierający realizację programów społecznych (Ekologiczne Forum Organizacji Pozarządowych, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, Stowarzyszenie Pro Re, Fundacja „Hospicjum to też Życie”, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, SOS Wioski Dziecięce, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja „Pegasus”, Przystanek Rasząg, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Fundacja Orange i wiele innych)
 • W latach 2008-2010 – Doradca Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Programów Społecznych, współpracująca z organizacjami pozarządowymi na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu
 • Inicjator i pomysłodawca wielu kampanii społecznych („Taksówka z fotelikiem” – wyposażanie taksówek w foteliki do bezpiecznego przewozu dzieci, „Bezpieczne place zabaw”, „Dzień Psiego Nosa” – odpowiedzialna adopcja bezdomnych zwierząt, inne)
 • Współkoordynator realizacji programów społecznych, jak np. kampanie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji: „Płytka Wyobraźnia to Kalectwo”, ostrzegająca przed skutkami brawurowych skoków do wody, „Zabrałeś Moje Miejsce – Zabierz Moje Kalectwo” – tzw. kampania „parkingowa”, „Koń jaki jest – każdy widzi” – ogólnopolska kampania Fundacji „Pegasus” i wiele innych).
 • Koordynator wielu programów o charakterze ekologicznym
 • Członek jury polskich i międzynarodowych konkursów związanych z programami społecznymi i pomocą innym, m.in. „Człowiek bez Barier” (Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji)
 • W listopadzie 2010 została wybrana na członka Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • W 2010 roku nagrodzona w USA międzynarodową nagrodą CSR Awards za zaangażowanie społeczne i inicjatywę dotyczącą realizacji programów na rzecz społeczności
 • Prawnik, tytuł magistra otrzymała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Praktykę notarialną oraz radcowską zdobywała w wiodących warszawskich kancelariach.
 • Specjalista w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych, branży deweloperskiej, nieruchomości oraz procesów uzgadniania inwestycyjnego na szczeblu administracji rządowej i samorządowej.
 • Posiada doświadczenie w prowadzeniu relacji inwestorskich spółek notowanych na GPW, działań typu public affairs, governmental relations, zarządzanie kryzysem, rekoncyliacje oraz media relations i CSR.
 • Od lat zaangażowana w tworzenie i wdrażanie zaawansowanych strategicznie programów komunikacyjnych łączących trzy sektory.
 • Aktywnie uczestniczy w tworzeniu nowych rozwiązań formalnoprawnych, wspierających rozwój regionów (Regionalne Programy Operacyjne oraz strategie).
 • Opiniuje i bierze udział w konsultacjach na szczeblu centralnym administracji rządowej.
 • Odpowiedzialna za procesy uzgodnień oraz konsultacje społeczne w wielu programach realizowanych wspólnie z administracją samorządową na terenie Polski.
 • Doświadczenie zdobywała za granicą i w Polsce.
 • Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Slawistyki, wykształcenie pedagogiczne
 • Wieloletnie doświadczenie biznesowe zdobywała pracując w brytyjskich i amerykańskich korporacjach
 • Posiada doświadczenie w budowaniu efektywnie współpracującego zespołu, zdolnego do zdobycia ambitnego ale osiągalnego celu
 • Posiada doświadczenie w zakresie szkoleń sprzedażowych, komunikacji, „train the trainer”, kierowania zespołem, sztuce prezentacji, motywowania zespołu
 • Uczestniczyła w wielu szkoleniach doskonalących wiedzę trenerską i biznesową w kraju i za granicą
 • Pomagała w zakładaniu wielu stowarzyszeń dobra publicznego oraz organizacji pozarządowych, które mają na celu doskonalenie się danej grupy zawodowej lub rozwój regionu
 • Prowadzi kursy aktywizacji dla bezrobotnych i coaching dla kobiet 50+ (non profit) w gminie w której mieszka. Założyła „Klub podróżnika” dla dzieci z gminnej szkoły. Prowadzi aktywizujące spotkania dla członków klubu angażując dzieci w „Widzenie Przyszłości”
 • Posiada certyfikat ICC (International Coaching Community). Zajmuje się również doradztwem biznesowym i mentoringiem. absolwentkA Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Slawistyki, wykształcenie pedagogiczne