Inicjatywy

  • Identyfikacja możliwości synergii działania i pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe i podmioty komercyjne na ternie gmin, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej oraz kształcenia zawodowego w kierunkach eliminujących wykluczenie

  • Stworzenie formuły prawnej umożliwiającej współpracę i osiąganie przychodów finansowych w ramach jednego, wspólnego podmiotu, przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, a tym samym uniezależnienie ich od środków samorządowych

  • Stworzenie koncepcji i modelu rekultywacji wyrobisk i terenów górniczych w kierunkach zgodnych ze strategiami rozwoju gmin oraz rzeczywistymi porzebami lokalnych społeczności, przy jednoczesnej jej aktywizacji