Społeczność lokalna
  • Identyfikacja potrzeb i opracowywanie długoletnich, efektywnych programów rozwoju z bezpośrednim udziałem przedstawicieli lokalnych społeczności
  • Modelowy proces wspólnej identyfikacji, konsultowania i uzgadniania każdej inwestycji, poprzez aktywne i otwarte zaangażowanie społeczności lokalnej
  • Rozwojowa praca dla społeczności lokalnej - angażowanie inwestorów w proces rozwoju gmin i regionów, przynoszący wymierne i określone korzyści społeczności lokalnej
  • Efektywna ochrona interesów mieszkańców poprzez ich reprezentację i wspieranie w procesie podejmowania dialogu


Ochrona środowiska
  • Ochrona i zabezpieczenie przyrody jako lokalnego potencjału.
  • Zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację lokalnych programów, jako pełnoprawnego i aktywnego partnera
  • Realizacja unikatowych projektów środowiskowych na skalę lokalną i ogólnopolską, jak np. parki, lecznice, ośrodki rehabilitacji zwierząt dzikich i terapii
  • Prowadzenie badań oraz obserwacji, z zaangażowaniem przedstawicieli lokalnych społeczności, jako lokalnego „administratora” i gospodarza


Skala ogólnopolska
  • Stworzenie unikatowego rozwiązania / modelu współpracy – projekt narodowy
  • Stworzenie formuły katalizatora z udziałem liderów opinii